Bir işletmenin en değerli varlığı markasıdır! Müşteri, ürün ve hizmeti deneyimlerken marka ile duygusal bağ kurar. Marka sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özelliğinizdir.
Ülkemizde markalar 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınmaktadır.
Marka tescili yaptırarak aşağıdaki avantajları elde edebilirsiniz;

    Tescil haksız rekabeti önlemenin tek yoludur.

  • İyi bir markanın taklit edilmesi kaçınılmazdır. Ve marka tescili taklidi önler.
  • Ticaret unvanları marka olarak tescil edilmedikçe koruma sağlamaz.
  • Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetleri için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir.
  • Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir.
  • Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’nda önemli yaptırımlar getirilmiştir.

Marka Tescilini 3. Şahışlarda Yapabilmektedir. Ancak Marka Tescili Yapmak İçin Daha Önce İstediğiniz Markanın Alınmamış Olması ve Doğru Sınıflar Üzerinden Başvurunun Yapılması Gerekmektedir. Bu Detaylara Dikkat Edilmediğinde Uzun Süren Hukuki Süreçler ve Gereksiz Maddi Kayıplar Kaçınılmazdır.

Marka-Patent İçin Konusunda Uzman Danışmanlarımız Size Hizmet Etmekten Mutluluk Duyacaktır.